0.40 
0.50 
0.50 
0.40 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
Εξαντλημένο
1.70 
1.70