0.40 
0.50 
0.50 
0.40 
-10%
-9%
0.66  0.60 
2.40 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
1.70 
Εξαντλημένο
1.70 
1.70