Εξαντλημένο
1.40 
2.90 
4.30 
0.80 
3.80 
0.80 
0.80