1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1.1. H Εταιρία δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης πρέπει να παρέχει προς την Εταιρία συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από αυτήν.


1.2. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.playbook.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Εταιρία και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης παρέχει στην Εταιρία κατά τη διάρκεια των παραγγελιών που υποβάλλει στην παρούσα ιστοσελίδα.


1.3. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την Εταιρία, προκειμένου οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η Εταιρία δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την Εταιρία τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.


1.4. Η Εταιρία συλλέγει μόνο τις κάτωθι πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης της δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης και (2) στοιχεία που ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης της δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το ηλεκτρονικό κατάστημα,


1.5. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, ζητείται από τον Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνο του, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά, μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχει ζητήσει. Η Εταιρία κάνει χρήση των πληροφοριών που της δίνει ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.


 2. Cookies

Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.playbook.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες, ενώ σε κάθε έξοδό του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη από το site, αυτά διαγράφονται αυτόματα.


3. Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Οι διαδικασίες που ακολουθεί και έχει υιοθετήσει η εταιρία προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.


4.Σύνδεσμοι (links) με άλλες ιστοσελίδες

4.1. Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.playbook.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Eταιρία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς, για οιοδήποτε πρόβλημα τυχόν παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.

4.2. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ούτε και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των εν λόγω websites, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του website αυτού.


5. Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Οι διαδικασίες που ακολουθεί και έχει υιοθετήσει η εταιρία προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.


6. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το e-shop.gr

Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης που εισέρχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεται και συναινεί με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με όλους τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

7. Πολιτική Απορρήτου Skroutz Analytics

Το Skroutz Analytics είναι μια υπηρεσία εξαγωγής στατιστικών στοιχείων σχετικά με την απόδοση των καταστημάτων που συμμετέχουν στο Skroutz. Πολλοί ιστότοποι χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία για να βελτιώσουν το περιεχόμενό τους και την απόδοσή τους στο ίδιο το Skroutz.

7.1 Πως λειτουργεί & τι δεδομένα συλλέγει

Κατά την μετάβαση ενός χρήστη από το Skroutz σε ένα συνεργαζόμενο κατάστημα που έχει ενεργοποιημένη την υπηρεσία Skroutz Analytics, δημιουργείται ένα cookie. Βάσει αυτού του cookie, το Skroutz Analytics λαμβάνει την απόφαση για το αν θα μεταδώσει στο Skroutz στοιχεία περιήγησης για την συνεδρία του χρήστη στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Το cookie αυτό απενεργοποιείται μετά από 30 ημέρες, σύμφωνα με τις κοινώς αποδεκτές πρακτικές του sales acquisition.

Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο που χρησιμοποιεί εργαλεία αναλύσεων (Skroutz Analytics), το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας, αποστέλλει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες στο Skroutz. Οι πληροφορίες αυτές χωρίζονται σε στοιχεία καταγραφής και δεδομένα περιήγησης.

7.2 Δεδομένα περιήγησης & στοιχειά καταγραφής

Καταγράφονται διάφορα γεγονότα περιήγησης όπως:

 • H μετάβαση από το Skroutz σε ένα συνεργαζόμενο κατάστημα
 • Οι επισκέψεις σε σελίδες του συνεργαζόμενου καταστήματος
 • Η αγορά συγκεκριμένων προϊόντων

Για τα παραπάνω καταγράφεται ένα αναγνωριστικό χρήστη (session) από το οποίο όμως δεν μπορεί να προκύψει ταυτοποίηση κάποιου χρήστη.

Εφόσον πραγματοποιηθεί μια αγορά σε έναν συνεργαζόμενο ιστότοπο, καταγράφεται το γεγονός μιας ανώνυμης αγοράς. Τα στοιχεία αγοράς είναι τα προϊόντα που αγοράστηκαν και το κόστος της αγοράς που έγινε, ενώ ο χρήστης που πραγματοποίησε την αγορά δεν καταγράφεται.

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς από συνεργάτες, ενδέχεται να συσχετιστούν με τον Skroutz Λογαριασμό σας, κατόπιν δικής σας ειδικής ενέργειας. Όταν οι πληροφορίες συσχετίζονται με τον Skroutz Λογαριασμό σας, τις αντιμετωπίζουμε ως προσωπικά στοιχεία.

Καταγράφονται για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να μπορούν να γίνονται διάφοροι έλεγχοι που αφορούν στην ποιοτική λειτουργία της υπηρεσίας:

 • Η διεύθυνση IP του χρήστη.
 • Στοιχεία που αφορούν στην εκάστοτε συσκευή (όπως η έκδοση του λειτουργικού συστήματος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης της).

7.3 Χρόνος ζωής και πως χρησιμοποιούνται

Οι πληροφορίες που συσχετίζονται με τον Skroutz Λογαριασμό σας, και αντιμετωπίζονται ως προσωπικά στοιχεία, διατηρούνται μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους. Είτε μέσω του λογαριασμού σας, είτε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Skroutz στο email dpo@skroutz.gr

Τα στοιχεία καταγραφής και περιήγησης, από τη στιγμή που επεξεργαστούν και αποθηκευτούν σε μορφή ανώνυμης πληροφορίας, διαγράφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι ανώνυμες πληροφορίες/στατιστικά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται το Skroutz για την εύρυθμη λειτουργία του.

Όταν επισκέπτεστε ιστότοπους ή χρησιμοποιείτε εφαρμογές που βασίζονται στις τεχνολογίες του Skroutz, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές, για παράδειγμα, για να:

 • Βοηθήσουμε τους κατόχους ιστότοπων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν το Skroutz Analytics να κατανοήσουν πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές τους.
 • Βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο Skroutz.
 • Να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε απάτες και άλλους κινδύνους ασφάλειας, προκειμένου να προστατεύσουμε χρήστες και συνεργάτες.

7.4 Διαμοιρασμός σε τρίτους, πρόσβαση και απενεργοποίηση της υπηρεσίας

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία με εταιρίες, οργανισμούς, ή μεμονωμένα άτομα εκτός του ομίλου μας.

Τα καταστήματα που συμμετέχουν στο Skroutz Analytics βλέπουν ανώνυμα και συγκεντρωτικά στατιστικά σχετικά με την απόδοση των προϊόντων που τα ίδια προβάλουν στο Skroutz.

Ενδέχεται να μοιραστούμε στοιχεία μη προσωπικής ταυτοποίησης δημόσια και με τους συνεργάτες μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες δημόσια για να δείξουμε τις τάσεις όσον αφορά τη γενική χρήση των υπηρεσιών μας.

Οι πληροφορίες που συσχετίζονται με τον Skroutz Λογαριασμό σας, και αντιμετωπίζονται ως προσωπικά στοιχεία, διατηρούνται μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους. Είτε μέσω του λογαριασμού σας, είτε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Skroutz στο email dpo@skroutz.gr.

Για να μην συμμετέχετε στην εξαγωγή των ανώνυμων στατιστικών μέσω του Skroutz Analytics αρκεί να ρυθμίσετε την πολιτική απορρήτου σας από αυτή την σελίδα.

Το Skroutz Analytics είναι ένα εργαλείο που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του καταστήματος και των προϊόντων που αυτό εμπορεύεται.

Ως τέτοιο εργαλείο, και σε συνδυασμό με:

 • το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται,
 • τις πολιτικές επεξεργασίας που αυτές υφίστανται,
 • τον έλεγχο που μπορεί να ασκεί ο τελικός χρήστης στα δεδομένα του

μπορεί κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθεί από τα καταστήματα στη βάση του έννομου συμφέροντος.

8. Κανονισμός GDPR

Από τις 25/05/2018 όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις συμμόρφωσης του νέου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προσωπικά δεδομένα.

Το Playbook.gr , δεν χρησιμοποιεί ούτε προωθεί σε τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό μας σύστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση και αποστολή της αντίστοιχης παραγγελίας και της αντίστοιχης ενημέρωσης των πελατών με τον αριθμό αποστολής του δέματος.

8.1 Ασφαλής συλλογή προσωπικών δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι απολύτως ασφαλή. Αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο για τη διαφύλαξη και επαλήθευση κατά την εγγραφή και την επανασύνδεση όπως επίσης και για τη σωστή χρήση της παραγγελιοληψίας.

8.2 Καμία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση

Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διαδικασία της παραγγελιοληψίας και για κανέναν άλλο απολύτως λόγο.
Τα στοιχεία όπως Όνομα, Επίθετο Διεύθυνση, Τηλεφωνώ (κινητό,σταθερό) Ταχυδρομ. Κώδικας, E-mail αποθηκεύονται έπειτα από την επιλογή του χρήστη αποκλειστικά  και μόνο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

8.3 Αποδοχή Cookies

Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.playbook.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες, ενώ σε κάθε έξοδό του Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη από το site, αυτά διαγράφονται αυτόματα.

8.4 Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε  την άμεση διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων,  είτε μεσώ email στο info@playbook.gr, είτε τηλεφωνικά στο 26810-78100

8.5 Ανεπιθύμητα email

Εάν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο ή εάν είστε μέλος του ιστοτόπου μας (μπορείτε να συνδεθείτε) ή εάν έχετε αγοράσει στον ιστότοπό μας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

Για να σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιούμε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε. Ο ιστότοπός μας καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία για την αποφυγή καταχρήσεων του συστήματος.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων μας.

Καμία άλλη αναγνωρίσιμη πληροφορία δεν παρακολουθείται εκτός αυτού του ιστότοπου εκτός από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρησιμοποιούμε την εφαρμογή MailPoet  για την αποστολή ενημερωτικών email στην οποία έχετε το δικαίωμα για άμεση αποεπιλογή από τη λίστα με ένα μόνο κλικ. Δεν στέλνουμε junk emails δεν στέλνουμε virus mails και τηρούμε κάθε πλαίσιο της ευθύνης για την αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων.

Στο κατάστημα μας τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή και δεν χρησιμοποιούνται για έρευνες , δεν δίνονται σε τρίτους, ούτε μοιράζονται με οποιοδήποτε τρόπο σε ανεπιθύμητες ιστοσελίδες.