1.Παραγγελία και προστασία καταναλωτή

1.1. Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.playbook.gr αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003).

1.2. Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Πελάτης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης σύμβασης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, μόνον εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (δηλαδή εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή νόμιμο αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα


2. Οn-line Παραγγελίες

Επιλέξτε τα προϊόντα που επιθυμείτε τοποθετώντας τα στο καλάθι αγορών. Μόλις ολοκληρώσετε τις αγορές σας, πατήστε στο καλάθι αγορών και ακολουθώντας της οδηγίες ολοκληρώστε την παραγγελιάς σας.


3. Τηλεφωνικές Παραγγελίες

Μπορείτε να καλείτε στο 26810-78100 από Δευτέρα έως Παρασκευή και απο 10:00 – 17:00. Εκεί μπορείτε είτε  να παραγγείλετε  το προϊόν που σας ενδιαφέρει είτε να ρωτήσετε περισσότερες πληροφορίες.


4. Τιμολόγηση & Φορολόγηση

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι


5. Ενημερωτικά e-mail

Μέτα την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, θα λάβετε αυτοματοποιημένο ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχειά τις παραγγελιάς στο e-mail του λογαριασμού σας.